TRẦN NGHỊ

Last Update: 27/6/2015
Relegion: Công giáo
Day Of Birth: 01st January 1970
Sex: Male
Article: 0
Convictions: Không án
Contact:
Address: Lư Phương-Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
Link

Ngày sinh:

18/5/1942

Gii tính:

Nam

Nơi sinh:

Lư Phương-Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình

Dân tc:

Kinh

Tôn giáo:

Công giáo

Ngh nghip:

Tu sĩ

Địa ch:

 

Thông tin liên lc:

Lư Phương-Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình

Các ln b bt gi

Năm 1962, học chủng viện bị công an bắt.
Ngày 9 tháng giêng âm lịch năm 1964 bị bắt vì tội chống bầu cử. Quản chế tại chỗ.
Ngày mùng 5 tết năm 1970, bắt giam đến 28 tháng 12 năm 1983

Điu lut dùng để cáo buc:

 Không án

Các ln b kết án:

 Không kết án

Các phiên xét x:

 Không xét xử

Các nơi b giam gi:

 

Ngày được tr t do:

 

Thời gian bị quản chế

 

 

Quá trình hoạt động

 

Chi tiết các ln b bt gi

 

Chi tiết v các án tù

 

Hoàn cảnh kinh tế gia đình

 

Lịch sử sc khe th cht

 

Lịch sử sc khe tâm thn

 

Hồ sơ vụ án

 

Tài liệu liên quan

Báo chí

Báo cáo